1. Haberler
 2. Van Haber
 3. UNESCO nedir?

UNESCO nedir?

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

UNESCO nedir? Bu sorunun cevabını arıyorsanız, doğru yerdesiniz. UNESCO, eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında uluslararası iş birliğini teşvik eden ve dünya genelinde önemli mirasların korunmasını destekleyen bir kuruluştur. Tarihi, kuruluşu, faaliyet alanları ve dünya mirası listesi gibi konuları kapsayan detaylı bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. UNESCO’nun Türkiye’deki rolüne ve geleceğe yönelik hedeflerine de değineceğiz. UNESCO’nun küresel önemini ve etkisini keşfetmeye hazır mısınız?

UNESCO’nun Amacı Nedir?

UNESCO nedir? UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün kısaltmasıdır. Peki, UNESCO’nun amacı nedir? İşte, bu önemli kuruluşun amaçlarından bazıları:

  • Küresel barış ve güvenliği desteklemek
  • Eğitim, bilim, kültür, iletişim ve bilgi alanlarında işbirliği ve değişim sağlamak
  • Dünya genelinde kültürel çeşitliliği korumak ve teşvik etmek
  • Farklı kültürler arasında diyalog ve anlayışı artırmak
  • Bilim ve teknolojiye dayalı çözümler üreterek sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek

UNESCO’nun temel amacı, dünya genelinde eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarındaki işbirliğini teşvik ederek barış ve sürdürülebilir kalkınma için çalışmaktır. Bu çerçevede, çeşitli programlar yürüterek dünya genelindeki toplulukların refahına katkıda bulunmaktadır. Bu önemli hedefler doğrultusunda, UNESCO’nun faaliyetleri dünya genelinde büyük bir etki yaratmaktadır.

UNESCO’nun Tarihi

UNESCO nedir? UNESCO’nun tarihine bakarak bu soruyu daha iyi anlayabiliriz. UNESCO, 1945 yılında kurulmuş olan Birleşmiş Milletler eğitim, bilim ve kültür örgütüdür. Kuruluşunun temel amacı; barışın temelini oluşturacak eğitim, bilim ve kültür alanlarında iş birliğini teşvik etmektir. Örgüt, II. Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmak ve benzer felaketlerin tekrarlanmasını engellemek amacıyla kurulmuştur.

UNESCO, uluslararası dayanışmayı, entelektüel ve ahlaki dayanışmayı güçlendirmek, bilgi ve kültürel değişimleri teşvik etmek, insan haklarına saygıyı derinleştirmek, yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmak ve kültürler arasında diyalog ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek amacıyla çalışmaktadır. Bu kapsamda UNESCO, dünyanın her yerinde bilimsel, eğitimsel ve kültürel alandaki faaliyetleri desteklemekte ve bu alanda çalışanlara rehberlik etmektedir.

UNESCO’nun tarihine baktığımızda, kültürel mirasın korunması, eğitimin iyileştirilmesi ve bilimsel iş birliğinin teşvik edilmesi açısından önemli bir rol oynadığını görebiliriz. Bu çerçevede, UNESCO’nun dünya genelindeki etkisi ve tarihi önemi oldukça büyüktür.

UNESCO’nun Kuruluşu ve Üye Sayısı

UNESCO nedir? Bu önemli kurumun kuruluşu ve üye sayısı hakkında detaylı bilgi almak için doğru yerdesiniz. İşte UNESCO’nun kuruluşu ve üye sayısı hakkında bilmeniz gerekenler:

 • UNESCO, 16 Kasım 1945’te kurulmuştur. İlk toplantısı 1946 yılında gerçekleştirilmiştir.
 • Kuruluş amacı, dünya genelinde barışı ve güvenliği sağlamak, kültürel çeşitliliği korumak, eğitimi teşvik etmek ve bilimsel işbirliğini desteklemektir.
 • Günümüzde UNESCO’ya 193 ülke ve 11 üye olmayan bölge tam üyedir. Üye ülkeler, kurumun belirlediği hedeflere ve faaliyetlerine katkıda bulunur.
 • UNESCO, üye ülkeler arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını teşvik eder. Aynı zamanda üye sayısının artmasıyla küresel düzeyde etkisini genişletmektedir.

Bu bilgiler, UNESCO’nun kuruluşu ve üye sayısı hakkında genel bir anlayış sağlar. Kurumun küresel kapsamdaki etkisi ve ülkeler arası işbirliği göz önüne alındığında, UNESCO’nun dünya çapındaki önemi daha iyi anlaşılabilir.

UNESCO’nun Faaliyet Alanları

UNESCO nedir? UNESCO’nun faaliyet alanları, kültürel ve doğal mirasın korunması, eğitim, bilim, iletişim ve kültür konularında çalışmalar yapmayı kapsar. Bu faaliyet alanları şunları içerir:

Eğitim: UNESCO, dünya genelinde eğitime erişimi artırmak, eğitim kalitesini yükseltmek ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek için çeşitli programlar yürütür. Eğitim konusunda politika oluşturma, eğitimcilerin yetiştirilmesi ve uzaktan eğitim gibi alanlarda faaliyet gösterir.

Bilim: Bilimi teşvik eder, bilimsel araştırmaları destekler ve bilimsel bilgiye erişimi artırır. Bilimsel eğitim, araştırma ve keşiflerin korunması ve teşviki için çeşitli projeler yürütür.

Kültür: Kültürel çeşitliliğin korunması ve kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için çalışmalar yapar. Bunun yanı sıra, sanat ve kültürün toplumsal kalkınmada oynadığı rolü vurgular ve kültürel etkileşimi teşvik eder.

İletişim ve Bilgi: UNESCO, medya özgürlüğünü destekler, bilgiye erişimi artırır ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin herkes için faydalı olmasını sağlamak için çalışır.

UNESCO’nun faaliyet alanları, dünya genelinde kültürel ve bilimsel mirasın korunmasını, eğitim olanaklarının geliştirilmesini, bilimsel keşifleri teşvik etmeyi ve kültürel etkileşimi desteklemeyi hedefler. Bu kapsamlı programlar, sosyal ve ekonomik kalkınma için önemli bir rol oynar.

UNESCO Dünya Mirası Listesi

UNESCO Dünya Mirası Listesi, dünya çapında önemli kültürel veya doğal mirasa sahip alanları belirlemek ve korumak amacıyla oluşturulmuştur. Bu liste, insanlığın ortak mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedefler.

UNESCO Dünya Mirası Listesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 • Kültürel ve Doğal Alanlar: Listede yer alan alanlar, antik şehirler, anıtsal yapılar, eşsiz doğal oluşumlar gibi kültürel veya doğal miras açısından büyük öneme sahiptir.
 • Koruma ve Onarım: Listeye dahil edilen alanlar, dünya çapında koruma altına alınır ve gerekli olan onarımlar UNESCO’nun denetimi altında gerçekleştirilir.
 • Dünya Mirası Listesi’nde Türkiye: Türkiye, toplamda 18 alanıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almakta olup, Kapadokya, Pamukkale, Safranbolu gibi önemli kültürel ve doğal alanlara ev sahipliği yapmaktadır.

UNESCO Dünya Mirası Listesi, kültürel ve doğal zenginliklerin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu liste, ziyaretçilere benzersiz deneyimler sunarken, dünya mirasının korunmasına da katkıda bulunmaktadır.

UNESCO’nun Türkiye’deki Rolü

UNESCO nedir? UNESCO, Türkiye’de de önemli bir rol oynayan uluslararası bir kuruluştur. Türkiye, UNESCO’ya üye olarak, eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında işbirliği yapmaktadır. UNESCO’nun Türkiye’deki rolü şunlardır:

 • Türkiye, UNESCO’nun eğitim programlarına katkıda bulunarak, ülke genelinde eğitim kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.
 • Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar için UNESCO’nun desteğinden faydalanarak, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine destek olmaktadır.
 • Türkiye, UNESCO’nun kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesi konusundaki çalışmalarına aktif olarak katkı sağlamaktadır.
 • UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi ve doğal alanların korunmasına destek vererek, bu alanların sürdürülebilirliğini sağlamak için çaba göstermektedir.

UNESCO’nun Türkiye’deki rolü, ülkenin eğitimden bilime, kültürden doğal mirasa kadar birçok alanda uluslararası işbirliğine dayalı çalışmalar yürütmesini içermektedir.

UNESCO’nun Eğitim Programları

UNESCO’nun eğitim programları, dünya genelinde eğitim kalitesinin artırılmasını, eğitime erişimin yaygınlaştırılmasını ve kültürel çeşitliliğin eğitim sistemlerine entegrasyonunu hedefler. Bu programlar, eğitim alanındaki en iyi uygulamaları paylaşmayı, politika yapıcıları ve eğitimcileri bilgilendirmeyi ve uluslararası iş birliği olanaklarını mümkün kılmayı amaçlar.

UNESCO’nun eğitim programları şunları kapsar:

 • Küresel Eğitim İzleme Raporları: Eğitime erişim, eşitlik, nitelikli eğitim gibi konularda ülkelerin ilerlemesini izler.
 • Eğitim Politikaları ve Uzmanlık: Ülkelerin eğitim politikalarını geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Teknoloji Destekli Eğitim: Eğitimde teknolojinin etkin kullanımını teşvik eder.
 • Öğretmen Eğitimi: Nitelikli öğretmenlerin yetişmesi için destek programları düzenler.
 • Küresel Vatandaşlık Eğitimi: Öğrencilere insan hakları, sürdürülebilir kalkınma gibi konularda eğitim verilmesini destekler.

UNESCO’nun eğitim programları, ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayarak küresel düzeyde eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu programlar, eğitim alanında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için önemli bir rol oynamaktadır.

UNESCO’nun Geleceğe Yönelik Hedefleri

UNESCO, kültürel mirasın korunması, eğitimin geliştirilmesi ve bilimsel iş birliğinin teşvik edilmesi gibi alanlarda küresel düzeyde hedeflere sahiptir. “UNESCO nedir?” sorusunun cevabı geleceğe yönelik hedeflerle de ilgilidir. Bu hedefler arasında şunlar bulunmaktadır:

Kültürel Mirasın Korunması: UNESCO, dünya genelindeki kültürel mirasın korunmasını ve sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, tarihi yapıların restorasyonu ve korunması için projeler yürütmekte ve kültürel mirasa sahip çıkılmasını teşvik etmektedir.

Eğitimde Fırsat Eşitliği: UNESCO’nun geleceğe yönelik hedefleri arasında eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması bulunmaktadır. Bu doğrultuda, dezavantajlı grupların eğitime erişimini artırmayı ve kaliteli eğitim imkanlarının yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma: UNESCO, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu projeler yürüterek, çevre koruma, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve toplumsal refahı desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda, UNESCO dünya genelinde kültürel, eğitim ve bilimsel alanda önemli çalışmalar yürütmekte ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek için çaba göstermektedir. Bu hedeflere odaklanarak, küresel düzeyde olumlu değişimlere öncülük etmeyi hedeflemektedir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
UNESCO nedir?
Yorum Yap

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin